Tworząc zbiórkę możesz nadać jej indywidualny adres internetowy w domenie Pomoc.pl, pod którym będzie ona dostępna dla każdego (np. pomoc.pl/moja-zbiorka). Adres zbiórki powinien być krótki i łatwy do zapamiętania. Powinien też odnosić się do celu zbiórki lub imienia beneficjenta (np. pomoc.pl/operacja-Maksa)

W trakcie trwania każdej zbiórki możesz 1 raz nadać indywidualny adres url bezpłatnie.

Grafika, gdzie zmienić adres www.


Twój poprzedni adres, który został nadany automatycznie również pozostanie ważny. Wciąż będzie kierował na Twoją zbiórkę.


Zespół Pomoc.pl w razie potrzeby może skorygować adres niezgodny z Regulaminem.