Podatek od darowizn dla osób fizycznych

Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego opodatkowaniu podatkiem od darowizn podlega nabycie przez obdarowanego, będącego osobą fizyczną, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

Grupa podatkowaCzłonkowieKwota darowiznyPodatek
I grupa podatkowamałżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie10.434,00 PLN3 %
II grupa podatkowazstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych7.878,00 PLN7%
III grupa podatkowapozostałe osoby5.308,00 PLN12%

Nawiązując do powyższego, jeśli któryś ze Wspierających, będący np. w III grupie podatkowej wpłacił na Twoją zbiórkę więcej niż 5 308 zł (łącznie w ciągu ostatnich 5 lat, biorąc pod uwagę też inne darowizny od tej jednej osoby) - od nadwyżki tej kwoty zapłaci podatek.

Powiedzmy, że chcesz zebrać 20 000 zł. Jeśli zbierzesz tę kwotę, ale od pojedynczej osoby nie dostaniesz więcej, niż 5 308 zł- nie zapłacisz podatku.
Załóżmy jednak, że jedna osoba wpłaci na zbiórkę kwotę w wysokości 6 000 zł. Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. W tym przypadku 12% z nadwyżki nad kwotą zwolnioną, czyli (6 000 zł - 5 308 zł) * 12% = 83,04 zł! I taki będzie właśnie podatek od zbiórki na kwotę 20 000 zł.

Podatek od darowizn na rzecz fundacji i stowarzyszeń

Darowiznę może otrzymać każda organizacja pozarządowa, a więc zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie, w tym również stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą one spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Darowizna może zostać przeznaczona na dowolne cele statutowe organizacji pozarządowej.

Darczyńcą może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Nie może mieć on jednak żadnych korzyści materialnych, wynikających z przekazanej darowizny.
Darczyńca może skorzystać z ulgi podatkowej przy rozliczeniu od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie:

  • do 6% - osoby fizyczne, więcej informacji znajdziesz tutaj
  • do 10% - osoby prawne, więcej informacji znajdziesz tutaj

Musi on jednak posiadać dowód przekazania darowizny. Obdarowana fundacja lub stowarzyszenie, powinna mieć status organizacji pożytku publicznego.
Art. 4 Ustawy o działalności po­żytku publicznego i o wolontariacie określa cele, na które moż­na przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowa­nia. Lista ta jest bardzo szeroka i trud­no znaleźć organizację, której cele statu­towe wykraczałyby poza nią.

Darczyńca odlicza przekazaną darowiznę na swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując ją w następującym załączniku:

  • na załączniku PIT-O darowizny odliczają osoby fizyczne,
  • na załączniku CIT-D darowizny odliczają osoby prawne.

Pamiętaj, że powyższy artykuł nie stanowi porady podatkowej. Jeżeli masz wątpliwości, czy od danej darowizny musisz odprowadzić podatek, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową (22 330 03 30 z telefonów komórkowych, 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)).